Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Art Clay Studio Flores
Kuitutie 9
28800, Pori

2. Rekisterin nimi

Art Clay Studio Flores verkkokaupan rekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

4. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Laskutus- ja toimitusosoite
  • Tilaustiedot
  • Käyttäjätunnus
  • Salasanan tiiviste

5. Tietolähteet

Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

6. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Art Clay Studio Flores:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Art Clay Studio Floresin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Art Clay Studio Floresin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojaus

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

8. Tietojen poisto

Jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus omien rekisteritietojensa tarkistamiseen ja perusteltuun muutos- ja poistopyyntöön. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.